Adecco Norge

Referanse Logo

Det er viktig å involvere menneskene i en omorganisering, la menneskene bli hørt og la dem få engasjere seg i prosessen.

Marit-Helen ivaretar dette på beste måte – hennes kompetanse, involvering og menneskelig egenskaper er blant de viktigste årsakene til at vi har hatt så gode resultater i disse prosessene i Adecco.

Jan-Kristian Bjerke

Økonomisjef / finance manager, Adecco

Denne referansen benyttet følgende tjenester: