Amesto

Referanse Logo

Jeg har hatt tettest samarbeid med Marit-Helen i min rolle som CFO i Adecco og direktør i Lindorff Accounting. Her har hun vist seg som resultatorientert, dyktig og med særegne evner til å gi framdrift til prosjekter. Hun er faglig sterk og ekstremt flink til å komme fort innpå folk og til å forstå dynamikker. Hun er helt rå på å raskt finne ut hva det må jobbes med.

I Adecco hadde vi en større omorganiseringsprosess. Samtlige 50 medarbeidere i samme avdeling måtte få nye stillingsinstrukser, samtidig som de skulle sørge for daglig drift. Marit-Helen hjalp oss gjennom hele prosessen og bidro på en ryddig måte til at den ble svært vellykket.

Siri Nilssen

CEO i Amesto

Denne referansen benyttet følgende tjenester: