yA Bank

Referanse Logo

Kåring var en viktig støttespiller for meg i perioden hvor vi fusjonerte yA Bank og Resurs Bank. Hun kom inn med struktur og en imponerende oversikt over lovverket. Alle hos oss ble møtt av Marit-Helen på en profesjonell og tydelig måte, basert på etterlevelse av lovverket i alle ledd.

Ambita

Referanse Logo

Kåring og jeg har samarbeidet i flere år med flere ulike oppgaver. Marit-Helen er ikke redd for å gjøre de riktige grepene selv om de til tider er krevende, og hun har evnen til å være tydelig i slike situasjoner. Hun er en dedikert samarbeidspartner, og både varm og inkluderende som person.

Guard

Referanse Logo

Marit-Helen har gjort en mycket bra insats genom sin intensiva närvaro, stora integritet, god personkännedom, oräddhet och förtroendeskapande arbete. Hon är strukturerat, lugnande, förtroendeingivande men samtidigt mycket tydlig i sin kommunikation.

Ringerike Utvikling

Referanse Logo

Kåring skjønner raskt og effektivt hvor skoen trykker, og har verktøykassen som skal til for «dytte» deg videre. Tungt faglige forankrede utviklingsverktøy etterlater liten tvil om faglig tyngde.

Saga/Regnskap

Referanse Logo

Kåring overgikk alle forventninger vi hadde! Hun satte i gang god tankevirksomhet, stilte de vanskelige spørsmålene, var ærlig og konstruktiv i sine refleksjoner og tilbakemeldinger, lærte oss mye, og sørget for fruktbare resultater.

Veidekke, Region Syd

Referanse Logo

Kåring er trolig en av Norges beste innen rekruttering. Hun er profesjonell både opp mot kandidat og oppdragsgiver, og kan faget sitt til fingerspissene. Hun har en egen evne til å se og forstå både enkeltmennesker og gruppedynamikk, og er en god strategisk rådgiver for ledere på alle nivåer i en organisasjon.

Bisnode Norge

Referanse Logo

Kåring er en klok, erfaren og tydelig HR-person. Og hun er uredd, noe som var viktig for oss da vi skulle ha ekstern hjelp – vi måtte ha noen som kunne si oss imot og være en faglig sparringspartner. Hun er ekstremt kompetent og har mye erfaring, i tillegg til at hun holder seg oppdatert på HR-faget.

Catch Media

Referanse Logo

Vi ble anbefalt Kåring da vi skulle rekruttere to nye hoder, og hadde selv null erfaring med rekrutteringsprosesser. Vi sitter igjen med både to nye kollegaer, og ny innsikt vi kommer til å benytte i strategiarbeidet fremover. Marit-Helen får våre beste anbefalinger.

PEAB

Referanse Logo

Kåring er faglig sterk og kunnskapsrik, men samtidig en varm person med gode medmenneskelige egenskaper. Hun hadde alltid tid til oppfølgingssamtaler, og gav råd og veiledning der det trengtes. Hun hadde evnen til å sette seg inn i enhver situasjon, og klarte å se hvor skoen trykket hos hver og en av oss.

Bisnode, Norge og Danmark

Referanse Logo

Jeg treffer veldig ofte smarte mennesker, men det er sjelden jeg treffer noen som både er smart og klok som Marit-Helen. Man kan ha mange hypoteser om hvordan man skal utvikle et selskap på en smart måte, men ofte fungerer det ikke i praksis. Kanskje er det fordi timingen, menneskene eller kulturen ikke er riktig, og det ser Marit-Helen.

Kandidat i rekruttering

Referanse Logo

Jeg søkte på en stilling hvor Marit-Helen var HR-ansvarlig i søknadsprosessen. Jeg var med helt til slutten av prosessen, og fikk god kjennskap til henne gjennom den. Marit-Helen fikk meg til å føle meg trygg og at hun var på min side. Jeg følte at hun oppriktig brydde seg om meg som søker og person – noe jeg satte ekstra pris på når det endte opp med å ikke bli meg som fikk jobben.

Veidekke, Oslo og Akershus

Referanse Logo

Som HR-ressurs er Kåring seriøs og kunnskapsrik, robust, stødig og tillitsvekkende. Hun har lang erfaring og er veldig god analytisk med en sterk observasjonsevne. Som person er hun behagelig å omgås, lun, sosial og har et godt humør.

Nordic Trustee

Referanse Logo

Kåring tør å ta regi på det hun skal gjøre, noe som gir trygghet for en god prosess. Hun har god resultatorientering og fremdrift, snakker et tydelig språk, og får andre til å se flere sider av samme sak. Hun holder på tilliten fra alle parter gjennom prosessen, og ledet oss trygt og sikkert fremover.

Ringerikskraft

Referanse Logo

Kåring har bistått oss som ekstern rådgiver innen organisasjonsutvikling, HR, utvikling av mellomledere og rekruttering. Vi har definert konkrete målsettinger for ledelsen, endret holdninger, blitt mer løsningsorienterte og kan dokumentere et bedre og mer involverende arbeidsmiljø.

Amesto

Referanse Logo

Kåring bisto i en større omorganisering, der 50 ansatte måtte få nye stillingsinstrukser. Hun hjalp oss gjennom hele prosessen og bidro på en ryddig måte til at den ble svært vellykket. Marit-Helen har vist seg som resultatorientert, dyktig og med særegen evne til å gi framdrift til prosjekter.

Veidekke, Agder

Referanse Logo

Kåring er imponerende kjapp til å ta essensen og sette seg inn i problemstillinger. Hun har vist seg uhyre dyktig i rollen som ekstern HR-konsulent, og bruker testresultater strategisk slik at vi kan skape endring. Marit-Helen er faglig dyktig, strategisk klok, og sjeldent flink til å holde i lange tråder.

Veidekke, Anlegg Nord

Referanse Logo

Kåring ser utviklingsmuligheter, er tålmodig med folk, men vil alltid utfordre dem. Vi har vært i ulike prosesser hvor hennes fokus alltid er å se etter de ansattes sterke sider. Jeg har dyp respekt for hennes kapasitet og kompetanse når det gjelder mellommenneskelige relasjoner.

Dokument-partner

Referanse Logo

Kåring forbereder seg godt og har full oversikt. Jeg vet hva som ligger bak av innsats – hun har et ekstraordinært engasjement i sitt arbeid. Jeg imponeres av hvordan Marit-Helen ikke bare setter rammene for en prosess, men også hvordan hun holder fast ved dem – det gir forutsigbarhet og trygghet.

Oslo Flaggfabrikk

Referanse Logo

Kåring er profesjonell, og har en konkret og strukturert arbeidsform som skaper tillit og god gjennomføring. Hun griper fort tak i det essensielle som kommer frem i prosessen, samler tråder og skaper med sin regi en fellesnevner.

Meinich Arkitekter

Referanse Logo

Kåring er ryddig, profesjonell, saksorientert og kunnskapsrik. Hun er ekstremt resultatorientert, skarp, analytisk og har hele tiden blikket på målet. Hun hjalp oss å sette ord på verdier, strategi og visjoner, og jeg har selv hatt stort utbytte av å bruke henne som mentor.

Adecco Norge

Referanse Logo

Det er viktig å involvere menneskene i en omorganisering, la menneskene bli hørt og la dem få engasjere seg i prosessen. Kåring ivaretar dette på beste måte – hennes kompetanse, involvering og menneskelig egenskaper er blant de viktigste årsakene til at vi har hatt så gode resultater i disse prosessene i Adecco.

Veidekke

Referanse Logo

Kåring er faglig dyktig, engasjert, positiv og kritisk. Hun evner å skape trygghet og takhøyde, og er både tilpasningsdyktig, fleksibel og leverer som planlagt. Vi anbefaler Marit-Helen Kåring på det varmeste!

Adecco Norge

Referanse Logo

Jeg stiller høye krav ved valg av samarbeidspartnere, og legger stor vekt på profesjonalitet, kompetanse, prosess, selvstendighet, resultatfokus, kulturforståelse og personlighet. Jeg har hatt gleden av å jobbe med Kåring siden 2002, i flere ulike selskap og prosesser, og jeg vet hun oppfyller alle overnevnte krav.

Get

Referanse Logo

Kåring er god til å se sterke og svake sider hos mennesker, for så å jobbe med disse. Hun går rakt på, er ærlig og villig til å ta diskusjoner, også når det er uenighet. Hun er utrolig energisk, hyggelig og faglig kompetent. Jeg har brukt henne som mentor og har opplevd god støtte fra henne i min rolle som leder.

Norske Stålbygg

Referanse Logo

Marit-Helen har et skarpt hode og en varm personlighet. Hun er uten tvil den beste konsulenten jeg har jobbet sammen med. Vi har jobbet sammen både i rekrutterings- og andre personalprosesser, og jeg har virkelig respekt for Marit-Helen, hennes ryddighet, struktur, personlighet og gode hode.

IFS Scandinavia

Referanse Logo

Kåring ble benyttet i arbeidet med lederutvikling i topp- og mellomledergrupper i Lindorff-konsernet, og jeg har tidvis benyttet henne som coach. Hun gir strukturerte tilbakemeldinger, som gir meg konkrete resultater å benytte meg av.

Adecco Norge AS

Referanse Logo

Kåring møter oss med engasjement, profesjonalitet, glede og interesse i å levere. Vi opplever at engasjementet og den personlige involveringen gir oss mye mer «på kjøpet» enn vi bestilte, og vi utvikler oss positivt i alle prosesser Marit-Helen er engasjert i hos oss.

Veidekke Bygg

Referanse Logo

Jeg har vært så heldig å ha Marit-Helen som mentor i min første lederstilling, og jeg har fått jobbe med henne i rekrutteringsprosesser. Hun er pålitelig, grundig, analytisk, presis, tydelig, effektiv og målrettet. Men det viktigste er at hun går «all in» – hvilket resulterer i tjenester av ypperste kvalitet.

DNB-Nor Eiendom

Referanse Logo

Meglerne våre opplevde coaching-oppfølgingen som motiverende og nyttig. Den gav økt grad av innsikt i egen jobbsituasjon og et mer bevisst forhold til utvikling og karriere. Vi registrerer større grad av motivasjon, noe som vil gi bedre resultater og høyere grad av tilfredshet blant de ansatte.

Securinet

Referanse Logo

Kåring har med sine metoder, kunnskaper og tester av personer bidratt sterkt til at de enkelte ledere har utviklet sine personlige egenskaper til det beste for selskapet og dets omgivelser. I dette arbeidet vektlegges hennes gode dialogegenskaper en til en, og hennes spesifikke fokus på motivasjon og positivitet for de personer som ledes.

Lindorff Accounting

Referanse Logo

Jeg er veldig fornøyd med Marit-Helens bistand. Hun er utrolig dyktig og profesjonell, samtidig som hun har en varme og en kommunikasjonsform som gjør at hun raskt opparbeider seg tillit fra alle typer mennesker. Hun kommer raskt til kjernen av utfordringene, og gir meget relevante og konstruktive innspill.

DnB, region øst

Referanse Logo

Kåring skiller seg ut i markedet som en seriøs aktør med særlig god kompetanse og erfaring. Hennes integritet er urokkelig, noe hun beviser gang på gang. Hun er en uhyre dyktig rådgiver, og jeg er aldri redd for å anbefale henne som mentor for noen av mine samarbeidspartnere.

Ringeriks-Kraft Service

Referanse Logo

Kåring er entusiastisk, strukturert, ser mennesker og er flink til å følge dem opp i prosesser hun står i. Marit-Helen går ikke rundt grøten, men utfordrer mennesker rundt seg. Hun har bragt inn ny kultur i min organisasjon og befestet verdier som åpenhet, at det er lov til å gjøre feil, og at vi unner hverandre godt.

Arcus-Gruppen

Referanse Logo

Vi trengte hjelp til omstrukturering, og hva var vel mer naturlig enn å kontakte Kåring? Fra tidligere visste jeg at her fikk man en klar, gjennomtenkt struktur som tillot endringer underveis, samt en tilstedeværelse i form av stabilitet og kunnskap. Jeg kan på det sterkeste anbefale Kårings kunnskap og erfaring.

Veidekke

Referanse Logo

Marit-Helen er varm, engasjert, interessert, observant og lydhør. Dette er pakket inn i høy grad av integritet og profesjonalitet. Hun er meget godt forberedt før hun går inn i en prosess, og leverer grundig og strukturert. Det er hennes egen innsats og meritter som gjør henne så etterspurt.

Nettpartner

Referanse Logo

Det spesielle med Kåring er hvordan hun bruker energien og kunnskapen sin på å gjøre oss gode til å bruke hennes verktøy. Hun er svært opptatt av at bedrifter skal heve sin kompetanse internt. Hun lærte oss blant annet å lage rapporter, analysere dem og bruke dem aktivt for å lage tiltak inn mot en handlingsplan.

Bravida Norge

Referanse Logo

Kåring er allsidig, kvalitetsbevisst, tilgjengelig og «på ballen». Hun leverer alltid vurderinger og opplegg av god kvalitet.

SaveIT

Referanse Logo

Vi trengte hjelp til å styrke teamet da vår kjempesuksess i markedet medførte økt arbeidspress. Kåring kom inn med testing av alle medarbeidere for deretter å synliggjøre teamets styrker og svakheter. Dette gav oss større respekt og forståelse for hverandre, noe som igjen styrket teamfølelsen og økte motivasjonen.

Brio Baby Norway

Referanse Logo

Kåring fremstår som profesjonell overfor ansatte og bedriften, og har i alle våre tilfeller holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammer og tidsfrister. Marit-Helen har i samarbeid med bedriften løst alle oppgaver uten noen form for konflikter.

Intrum Justitia

Referanse Logo

Kåring bidro med å kartlegge behovet, foreslå en løsning og siden delta i gjennomføringen da vi skulle utvikle et salgsutviklingsprogram. Programmet ble godt tatt imot av selgerne, og bidro til å øke den interne kommunikasjonen i bedriften.

Scanditoy

Referanse Logo

Vi har hatt et samarbeid med Kåring på personal- og organisasjonsutvikling. Vi har foretatt nedskjæringer i organisasjonen på grunn av bortfall av arbeidsoppgaver og overføring av arbeidsoppgaver til moderselskapet. I alle disse prosessene er Kåring benyttet med et meget tilfredsstillende resultat.