yA Bank

Referanse Logo

Kåring var en viktig støttespiller for meg i perioden hvor vi fusjonerte yA Bank og Resurs Bank. Hun kom inn med struktur og en imponerende oversikt over lovverket. Alle hos oss ble møtt av Marit-Helen på en profesjonell og tydelig måte, basert på etterlevelse av lovverket i alle ledd.

Ambita

Referanse Logo

Kåring og jeg har samarbeidet i flere år med flere ulike oppgaver. Marit-Helen er ikke redd for å gjøre de riktige grepene selv om de til tider er krevende, og hun har evnen til å være tydelig i slike situasjoner. Hun er en dedikert samarbeidspartner, og både varm og inkluderende som person.

Guard

Referanse Logo

Marit-Helen har gjort en mycket bra insats genom sin intensiva närvaro, stora integritet, god personkännedom, oräddhet och förtroendeskapande arbete. Hon är strukturerat, lugnande, förtroendeingivande men samtidigt mycket tydlig i sin kommunikation.

Saga/Regnskap

Referanse Logo

Kåring overgikk alle forventninger vi hadde! Hun satte i gang god tankevirksomhet, stilte de vanskelige spørsmålene, var ærlig og konstruktiv i sine refleksjoner og tilbakemeldinger, lærte oss mye, og sørget for fruktbare resultater.

Bisnode Norge

Referanse Logo

Kåring er en klok, erfaren og tydelig HR-person. Og hun er uredd, noe som var viktig for oss da vi skulle ha ekstern hjelp – vi måtte ha noen som kunne si oss imot og være en faglig sparringspartner. Hun er ekstremt kompetent og har mye erfaring, i tillegg til at hun holder seg oppdatert på HR-faget.

PEAB

Referanse Logo

Kåring er faglig sterk og kunnskapsrik, men samtidig en varm person med gode medmenneskelige egenskaper. Hun hadde alltid tid til oppfølgingssamtaler, og gav råd og veiledning der det trengtes. Hun hadde evnen til å sette seg inn i enhver situasjon, og klarte å se hvor skoen trykket hos hver og en av oss.

Nordic Trustee

Referanse Logo

Kåring tør å ta regi på det hun skal gjøre, noe som gir trygghet for en god prosess. Hun har god resultatorientering og fremdrift, snakker et tydelig språk, og får andre til å se flere sider av samme sak. Hun holder på tilliten fra alle parter gjennom prosessen, og ledet oss trygt og sikkert fremover.

Ringerikskraft

Referanse Logo

Kåring har bistått oss som ekstern rådgiver innen organisasjonsutvikling, HR, utvikling av mellomledere og rekruttering. Vi har definert konkrete målsettinger for ledelsen, endret holdninger, blitt mer løsningsorienterte og kan dokumentere et bedre og mer involverende arbeidsmiljø.

Amesto

Referanse Logo

Kåring bisto i en større omorganisering, der 50 ansatte måtte få nye stillingsinstrukser. Hun hjalp oss gjennom hele prosessen og bidro på en ryddig måte til at den ble svært vellykket. Marit-Helen har vist seg som resultatorientert, dyktig og med særegen evne til å gi framdrift til prosjekter.

Veidekke, Agder

Referanse Logo

Kåring er imponerende kjapp til å ta essensen og sette seg inn i problemstillinger. Hun har vist seg uhyre dyktig i rollen som ekstern HR-konsulent, og bruker testresultater strategisk slik at vi kan skape endring. Marit-Helen er faglig dyktig, strategisk klok, og sjeldent flink til å holde i lange tråder.

Veidekke, Anlegg Nord

Referanse Logo

Kåring ser utviklingsmuligheter, er tålmodig med folk, men vil alltid utfordre dem. Vi har vært i ulike prosesser hvor hennes fokus alltid er å se etter de ansattes sterke sider. Jeg har dyp respekt for hennes kapasitet og kompetanse når det gjelder mellommenneskelige relasjoner.

Dokument-partner

Referanse Logo

Kåring forbereder seg godt og har full oversikt. Jeg vet hva som ligger bak av innsats – hun har et ekstraordinært engasjement i sitt arbeid. Jeg imponeres av hvordan Marit-Helen ikke bare setter rammene for en prosess, men også hvordan hun holder fast ved dem – det gir forutsigbarhet og trygghet.

Oslo Flaggfabrikk

Referanse Logo

Kåring er profesjonell, og har en konkret og strukturert arbeidsform som skaper tillit og god gjennomføring. Hun griper fort tak i det essensielle som kommer frem i prosessen, samler tråder og skaper med sin regi en fellesnevner.

Meinich Arkitekter

Referanse Logo

Kåring er ryddig, profesjonell, saksorientert og kunnskapsrik. Hun er ekstremt resultatorientert, skarp, analytisk og har hele tiden blikket på målet. Hun hjalp oss å sette ord på verdier, strategi og visjoner, og jeg har selv hatt stort utbytte av å bruke henne som mentor.

Adecco Norge

Referanse Logo

Det er viktig å involvere menneskene i en omorganisering, la menneskene bli hørt og la dem få engasjere seg i prosessen. Kåring ivaretar dette på beste måte – hennes kompetanse, involvering og menneskelig egenskaper er blant de viktigste årsakene til at vi har hatt så gode resultater i disse prosessene i Adecco.