Adecco Norge

Referanse Logo

Jeg stiller høye krav ved valg av samarbeidspartnere, og legger stor vekt på profesjonalitet, kompetanse, prosess, selvstendighet, resultatfokus, kulturforståelse og personlighet. Jeg har hatt gleden av å jobbe med Kåring siden 2002, i flere ulike selskap og prosesser, og jeg vet hun oppfyller alle overnevnte krav.

Norske Stålbygg

Referanse Logo

Marit-Helen har et skarpt hode og en varm personlighet. Hun er uten tvil den beste konsulenten jeg har jobbet sammen med. Vi har jobbet sammen både i rekrutterings- og andre personalprosesser, og jeg har virkelig respekt for Marit-Helen, hennes ryddighet, struktur, personlighet og gode hode.

IFS Scandinavia

Referanse Logo

Kåring ble benyttet i arbeidet med lederutvikling i topp- og mellomledergrupper i Lindorff-konsernet, og jeg har tidvis benyttet henne som coach. Hun gir strukturerte tilbakemeldinger, som gir meg konkrete resultater å benytte meg av.

Adecco Norge AS

Referanse Logo

Kåring møter oss med engasjement, profesjonalitet, glede og interesse i å levere. Vi opplever at engasjementet og den personlige involveringen gir oss mye mer «på kjøpet» enn vi bestilte, og vi utvikler oss positivt i alle prosesser Marit-Helen er engasjert i hos oss.

DNB-Nor Eiendom

Referanse Logo

Meglerne våre opplevde coaching-oppfølgingen som motiverende og nyttig. Den gav økt grad av innsikt i egen jobbsituasjon og et mer bevisst forhold til utvikling og karriere. Vi registrerer større grad av motivasjon, noe som vil gi bedre resultater og høyere grad av tilfredshet blant de ansatte.

DnB, region øst

Referanse Logo

Kåring skiller seg ut i markedet som en seriøs aktør med særlig god kompetanse og erfaring. Hennes integritet er urokkelig, noe hun beviser gang på gang. Hun er en uhyre dyktig rådgiver, og jeg er aldri redd for å anbefale henne som mentor for noen av mine samarbeidspartnere.

Ringeriks-Kraft Service

Referanse Logo

Kåring er entusiastisk, strukturert, ser mennesker og er flink til å følge dem opp i prosesser hun står i. Marit-Helen går ikke rundt grøten, men utfordrer mennesker rundt seg. Hun har bragt inn ny kultur i min organisasjon og befestet verdier som åpenhet, at det er lov til å gjøre feil, og at vi unner hverandre godt.

Veidekke

Referanse Logo

Marit-Helen er varm, engasjert, interessert, observant og lydhør. Dette er pakket inn i høy grad av integritet og profesjonalitet. Hun er meget godt forberedt før hun går inn i en prosess, og leverer grundig og strukturert. Det er hennes egen innsats og meritter som gjør henne så etterspurt.

Nettpartner

Referanse Logo

Det spesielle med Kåring er hvordan hun bruker energien og kunnskapen sin på å gjøre oss gode til å bruke hennes verktøy. Hun er svært opptatt av at bedrifter skal heve sin kompetanse internt. Hun lærte oss blant annet å lage rapporter, analysere dem og bruke dem aktivt for å lage tiltak inn mot en handlingsplan.

Bravida Norge

Referanse Logo

Kåring er allsidig, kvalitetsbevisst, tilgjengelig og «på ballen». Hun leverer alltid vurderinger og opplegg av god kvalitet.

SaveIT

Referanse Logo

Vi trengte hjelp til å styrke teamet da vår kjempesuksess i markedet medførte økt arbeidspress. Kåring kom inn med testing av alle medarbeidere for deretter å synliggjøre teamets styrker og svakheter. Dette gav oss større respekt og forståelse for hverandre, noe som igjen styrket teamfølelsen og økte motivasjonen.

Brio Baby Norway

Referanse Logo

Kåring fremstår som profesjonell overfor ansatte og bedriften, og har i alle våre tilfeller holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammer og tidsfrister. Marit-Helen har i samarbeid med bedriften løst alle oppgaver uten noen form for konflikter.

Scanditoy

Referanse Logo

Vi har hatt et samarbeid med Kåring på personal- og organisasjonsutvikling. Vi har foretatt nedskjæringer i organisasjonen på grunn av bortfall av arbeidsoppgaver og overføring av arbeidsoppgaver til moderselskapet. I alle disse prosessene er Kåring benyttet med et meget tilfredsstillende resultat.