Ambita

Referanse Logo

Kåring og jeg har samarbeidet i flere år med flere ulike oppgaver. Marit-Helen er ikke redd for å gjøre de riktige grepene selv om de til tider er krevende, og hun har evnen til å være tydelig i slike situasjoner. Hun er en dedikert samarbeidspartner, og både varm og inkluderende som person.

Saga/Regnskap

Referanse Logo

Kåring overgikk alle forventninger vi hadde! Hun satte i gang god tankevirksomhet, stilte de vanskelige spørsmålene, var ærlig og konstruktiv i sine refleksjoner og tilbakemeldinger, lærte oss mye, og sørget for fruktbare resultater.

Veidekke, Region Syd

Referanse Logo

Kåring er trolig en av Norges beste innen rekruttering. Hun er profesjonell både opp mot kandidat og oppdragsgiver, og kan faget sitt til fingerspissene. Hun har en egen evne til å se og forstå både enkeltmennesker og gruppedynamikk, og er en god strategisk rådgiver for ledere på alle nivåer i en organisasjon.

Bisnode Norge

Referanse Logo

Kåring er en klok, erfaren og tydelig HR-person. Og hun er uredd, noe som var viktig for oss da vi skulle ha ekstern hjelp – vi måtte ha noen som kunne si oss imot og være en faglig sparringspartner. Hun er ekstremt kompetent og har mye erfaring, i tillegg til at hun holder seg oppdatert på HR-faget.

Catch Media

Referanse Logo

Vi ble anbefalt Kåring da vi skulle rekruttere to nye hoder, og hadde selv null erfaring med rekrutteringsprosesser. Vi sitter igjen med både to nye kollegaer, og ny innsikt vi kommer til å benytte i strategiarbeidet fremover. Marit-Helen får våre beste anbefalinger.

PEAB

Referanse Logo

Kåring er faglig sterk og kunnskapsrik, men samtidig en varm person med gode medmenneskelige egenskaper. Hun hadde alltid tid til oppfølgingssamtaler, og gav råd og veiledning der det trengtes. Hun hadde evnen til å sette seg inn i enhver situasjon, og klarte å se hvor skoen trykket hos hver og en av oss.

Bisnode, Norge og Danmark

Referanse Logo

Jeg treffer veldig ofte smarte mennesker, men det er sjelden jeg treffer noen som både er smart og klok som Marit-Helen. Man kan ha mange hypoteser om hvordan man skal utvikle et selskap på en smart måte, men ofte fungerer det ikke i praksis. Kanskje er det fordi timingen, menneskene eller kulturen ikke er riktig, og det ser Marit-Helen.

Kandidat i rekruttering

Referanse Logo

Jeg søkte på en stilling hvor Marit-Helen var HR-ansvarlig i søknadsprosessen. Jeg var med helt til slutten av prosessen, og fikk god kjennskap til henne gjennom den. Marit-Helen fikk meg til å føle meg trygg og at hun var på min side. Jeg følte at hun oppriktig brydde seg om meg som søker og person – noe jeg satte ekstra pris på når det endte opp med å ikke bli meg som fikk jobben.

Nordic Trustee

Referanse Logo

Kåring tør å ta regi på det hun skal gjøre, noe som gir trygghet for en god prosess. Hun har god resultatorientering og fremdrift, snakker et tydelig språk, og får andre til å se flere sider av samme sak. Hun holder på tilliten fra alle parter gjennom prosessen, og ledet oss trygt og sikkert fremover.

Ringerikskraft

Referanse Logo

Kåring har bistått oss som ekstern rådgiver innen organisasjonsutvikling, HR, utvikling av mellomledere og rekruttering. Vi har definert konkrete målsettinger for ledelsen, endret holdninger, blitt mer løsningsorienterte og kan dokumentere et bedre og mer involverende arbeidsmiljø.

Veidekke, Anlegg Nord

Referanse Logo

Kåring ser utviklingsmuligheter, er tålmodig med folk, men vil alltid utfordre dem. Vi har vært i ulike prosesser hvor hennes fokus alltid er å se etter de ansattes sterke sider. Jeg har dyp respekt for hennes kapasitet og kompetanse når det gjelder mellommenneskelige relasjoner.

Oslo Flaggfabrikk

Referanse Logo

Kåring er profesjonell, og har en konkret og strukturert arbeidsform som skaper tillit og god gjennomføring. Hun griper fort tak i det essensielle som kommer frem i prosessen, samler tråder og skaper med sin regi en fellesnevner.

Norske Stålbygg

Referanse Logo

Marit-Helen har et skarpt hode og en varm personlighet. Hun er uten tvil den beste konsulenten jeg har jobbet sammen med. Vi har jobbet sammen både i rekrutterings- og andre personalprosesser, og jeg har virkelig respekt for Marit-Helen, hennes ryddighet, struktur, personlighet og gode hode.

Ringeriks-Kraft Service

Referanse Logo

Kåring er entusiastisk, strukturert, ser mennesker og er flink til å følge dem opp i prosesser hun står i. Marit-Helen går ikke rundt grøten, men utfordrer mennesker rundt seg. Hun har bragt inn ny kultur i min organisasjon og befestet verdier som åpenhet, at det er lov til å gjøre feil, og at vi unner hverandre godt.

Veidekke

Referanse Logo

Marit-Helen er varm, engasjert, interessert, observant og lydhør. Dette er pakket inn i høy grad av integritet og profesjonalitet. Hun er meget godt forberedt før hun går inn i en prosess, og leverer grundig og strukturert. Det er hennes egen innsats og meritter som gjør henne så etterspurt.