Liker du tall, nøyaktighet og det å kunne jobbe selvstendig?  

𝐒𝐭𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐬𝐚𝐭𝐭. Gjerden Fjellsikring ønsker seg en kollega til regnskaps- og økonomiavdelingen! De kan ha flere oppgaver å tilby deg, enten du er erfaren og tar alle oppgavene med en gang eller tidligere i karrieren og vil mestre noen før du fyller på med flere.