Bisnode Norge

Referanse Logo

Marit-Helen er en klok, erfaren og tydelig HR-person. Og hun er uredd, noe som var viktig for oss da vi skulle ha ekstern hjelp – vi måtte ha noen som kunne si oss imot og være en faglig sparringspartner. Det blir fort slik at man går i de samme sporene, men Marit-Helen utfordret forforståelsen vår og var veldig nyttig for oss å samarbeide med. Hun er ekstremt kompetent og har mye erfaring, i tillegg til at hun holder seg oppdatert på HR-faget.

Vi har brukt henne som samarbeidspartner på flere områder, blant annet på kompetanseutvikling, sykefraværsoppfølging og ledersamlinger.

Anette Holm Hulthin

Head of HR i Bisnode Norge

Denne referansen benyttet følgende tjenester: