DNB-Nor Eiendom

Referanse Logo

Meglerne i DnbNor Eiendom opplevde coaching-oppfølgingen som motiverende og nyttig. Den gav dem økt grad av innsikt i egen jobbsituasjon og et mer bevisst forhold til utvikling og karriere. Fra bedriftens ståsted kunne vi registrere en større grad av motivasjon hos meglerne, noe som vil gi utslag i bedre resultater og høyere grad av tilfredshet blant de ansatte på sikt. I rekrutteringsprosessene handlet det om å velge ut de rette kandidatene til lederstillinger på utvalgte kontor.

Tone C. Krange

DNB-Nor Eiendom

Denne referansen benyttet følgende tjenester: