Get

Referanse Logo

Marit-Helen er god til å se sterke og svake sider hos mennesker, for så å jobbe med og utvikle disse. Hun går rakt på, er ærlig og villig til å ta diskusjoner, også når det er uenighet. Hun er utrolig energisk, hyggelig og faglig kompetent. Jeg har brukt henne som mentor og opplevd god støtte fra henne i min rolle som leder. Hun klarer å utfordre deg, uten at det blir for farlig til å gjøre noe med det.

Marit-Helen er veldig god til å se enkeltmennesker og har særlig gode innspill på hvordan vi kan sette sammen gode team.

Vi forstår hverandre bedre etter at hun har jobbet sammen med oss. Hun blottlegger gjerne ting som vi ikke ser selv, også ting som ikke er bra, og hun gir oss verktøy for å bli bedre sammen. Hun ber oss jobbe med underliggende problemstillinger som gir enkeltpersoner mot til å prøve andre utfordringer.

Odd Fronth-Andersen,

Direktør, Kundeservice, Get AS

Denne referansen benyttet følgende tjenester: