Gjerden satset på utvikling under koronaen

Jeg er virkelig stolt av å få være en del av og bidra i Gjerden Fjellsikring sin satsing på verdiskapning, som inkluderer både utvikling av medarbeidere og bedriften.

Gjerden Fjellsikring får også velfortjent oppmerksomhet i media, deriblant i Byggindustrien. Ekstra spesielt og positivt er det med slik satsing i disse korona tider hvor mange er rammet av nedskjæringer, permisjoner eller andre utfordringer som har gjort det vanskelig å drive som normalt.

Du kan lese mer om Gjerden Fjellsikring på www.gjerden-fjellsikring.no og finne hele artikkelen digitalt på www.bygg.no.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan drive verdiskapning sammen, utvikle din bedrift og dine ansatte? Ta kontakt med meg så tar vi en prat om hvordan dere kan satse videre.