Kultur, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling

NORA gir oversikt over hvordan arbeidsmiljøet er i dag, og hvilke tiltak dere kan sette i gang for å utvikle dere videre.

Tre steg til en god organisasjonskultur

Dette konseptet er inspirert av Ibsens Et dukkehjem: Hadde Nora blitt dersom Helmer hadde sett og forstått hvem hun var, hvilke ressurser hun hadde, og hva hun bidro med? Jeg er trent i å bruke verktøy som kan ta temperaturen på deres arbeidsplass og si noe om kultur og verdier i bedriften.

Første steg i NORA er bevisstgjøring om hvor viktig en hensiktsmessig organisasjonskultur er. Andre steg er en kartlegging som gir oversikt og innsikt. Steg tre består i å bruke innsikten fra steg to til å sette mål for hvordan organisasjonen skal utvikle seg videre.

Dette hjelper jeg dere med
  • å skape bevissthet om en hensiktsmessig organisasjonskultur
  • å kartlegge hva som kjennetegner kulturen og arbeidsmiljøet hos dere
  • å vurdere om kulturen og arbeidsmiljøet er forenelig med det dere står for, og hensiktsmessig for de målene dere har satt dere
  • å jobbe målrettet med forbedringer som øker sjansen for at dere når målene dere har satt dere
  • å få på plass verktøy for god kommunikasjon og samhandling
Klikk her for å laste ned brosjyre