IFS Scandinavia

Referanse Logo

I min periode som salgsdirektør i Lindorff Gruppen fra 2005–2008 hadde jeg et utmerket samarbeid med Marit-Helen Kåring. Etter å ha startet med henne som bidragsyter for å forbedre og utvikle vår salgsprosess, fortsatte samarbeidet mer konkret på HR-området med blant annet bevisstgjøring av typeprofiler for utvikling både på individ- og gruppenivå.

Marit-Helen ble raskt anerkjent og fikk et godt navn som en meget dyktig samarbeidspartner i større deler av Lindorff konsernet. Hun ble derfor benyttet i arbeidet med lederutvikling i topp- og mellomledergrupper. Dette skjedde gjennom enkle samlinger, men også gjennom mer langvarige program..

Personlig har jeg tidvis også benyttet meg av Marit-Helen som coach, blant annet da jeg gikk over i ny jobb i IFS Scandinavia sommeren 2008. Hun er en samtalepartner som gir strukturerte tilbakemeldinger, og dermed har jeg konkrete resultater å benytte meg av etter en coaching-samtale. Blant annet har jeg diskutert utviklingsprogram for bedre ledelse med Marit-Helen, et område som hun har utviklet nye konsepter for i de årene jeg har kjent henne, og det fremstår som meget solid og gjennomarbeidet.

Vegard Bøe

IFS Scandinavia

Denne referansen benyttet følgende tjenester: