Kandidat i rekruttering

Referanse Logo

Jeg søkte på en stilling hvor Marit-Helen var HR-ansvarlig i søknadsprosessen. Jeg var med helt til slutten av prosessen, og fikk god kjennskap til henne gjennom den. Etterpå har vi holdt kontakten, og hun har fulgt meg opp og vært referanse for meg.

Søknadsprosessen var grundig og krevde at jeg måtte gå dypt i meg selv som person, blant annet gjennom en personlighetstest. Jeg opplevde det først som litt skummelt, men Marit-Helen fikk meg til å føle meg trygg og at hun var på min side. Tryggheten økte etter hvert som jeg ble bedre kjent med henne, og jeg følte at hun oppriktig brydde seg om meg som søker og person – noe jeg satte ekstra pris på når det endte opp med å ikke bli meg som fikk jobben.

Hun var påpasselig med å spørre om jeg forsto hensikten med de ulike stegene i prosessen, hva som var forventa av meg og hvordan jeg hadde det. Hun holdt det profesjonelt, men samtidig så hun meg som menneske.

Ane-Marthe Pedersen

Kandidat i rekrutteringsprosess for Catch

Denne referansen benyttet følgende tjenester: