Loading...
Lederutvikling2020-05-04T10:12:17+00:00

Lederutvikling

Med selvinnsikt får du bedre kommunikasjon og tydeligere ledelse. Disse programmene gir deg den nødvendige tryggheten for å utvikle deg som leder.

 

Målene dine og resultatene du ønsker å oppnå i bedriften setter føringen for lederutviklingen, de påvirker hva du trenger av ferdigheter og egenutvikling. Ferdighetene knyttes til reelle behov i organisasjonen for maksimal effekt. Programmet vil hjelpe deg med å utvikle ledelsesferdigheter, uavhengig av ledernivå.

Augur

– utviklingsprogram for toppledere og ledergrupper.

AUGUR er et utviklingsprogram hvor hver enkelt leder får ivaretatt sine behov.

Dette gjør vi
 • identifiserer styrker og utviklingsmuligheter for hver enkelt leder
 • kartlegger ledergruppens utfordringer, styrker og definerer forbedringspunkter
 • viser hvordan ledergruppen kan nå strategiske mål

 

Slik gjør vi det

I arbeid med lederutvikling er fokus på hvordan ledergruppen fungerer sammen viktig. En god prosess krever å bli kjent med hver enkelt leder, i tillegg til å analysere og observere hvordan ledergruppen arbeider. Vi ser på hvordan hver leder utnytter sine styrker og jobber med egen utvikling. Sammen kommer vi frem til utviklingsbehov, dine mål og oppnåelse av disse.

THEO

– utviklingsprogram for mellomledere
Få trygghet og selvinnsikt i rollenDen gode mellomlederen ser bedriftens strategiske utfordringer og drives av å gjøre andre gode. Det krever trygghet og selvinnsikt i rollen.

Gjennom programmet får du innsikt i hva mellomlederrollen krever, og hvordan du kan være en trygg og tydelig leder. Du får både veiledning i de utfordringene du står i, teoretisk kunnskap og øvelse i å praktisere teknikkene du lærer.

Lær teknikkene som gjør deg til en bedre leder
 • Hva er relasjonsferdigheter, og hvordan kan du bedre relasjonsferdigheter?
 • Hvordan kan du utvikle og forbedre kommunikasjonsferdigheter slik at du skaper
  bedre dialoger og er tydeligere i tilbakemelding og tilnærming til andre?
 • Hvordan får du selvstendige medarbeidere med teamorientert samhandling?
 • Hvordan bruker du teori om motivasjon og medarbeiderutvikling praktisk i rollen?
 • Hva skal til for at du gjennomfører bedre møter internt og eksternt?
 • Hvordan leder du deg selv og jobber med egne personlige mål?
UTVALGTE REFERANSER

Kåring HR Consulting AS logo