Norske Stålbygg

Referanse Logo

Marit-Helen har et skarpt hode og en varm personlighet. Hun er uten tvil den beste konsulenten jeg har jobbet sammen med. Hun evner å tilpasse seg mennesker i alle kategorier. Hun er pliktoppfyllende, samvittighetsfull og meget strukturert. Jeg har jobbet sammen med henne i både rekrutterings- og andre personalprosesser.

Marit-Helen har en særegen evne til å analysere og forstå det bakenforliggende hos mennesker. Samtidig er hun omsorgsfull og klarer å ivareta enkeltindividene ved å vise oppriktig interesse og engasjement.

Hun bryr seg, og det kjenner folk. Jeg har selv blitt rekruttert av henne og husker hvordan jeg gjennom hele prosessen følte meg trygg og ivaretatt. Jeg har virkelig respekt for Marit-Helen, hennes ryddighet, struktur, personlighet og gode hode.

Terje Kaasa Larsen,

Daglig leder i Norske Stålbygg AS

Denne referansen benyttet følgende tjenester: