Loading...
Om Kåring2020-05-19T08:27:46+00:00

BEDRE KOMMUNIKASJON
GIR BEDRE RESULTATER

Som en modig, engasjert og reflektert samarbeidspartner kan jeg bidra til at dere får den tryggheten dere trenger for å kommunisere godt, utvikle dere og gjennomføre endringer.

Stor takhøyde, kunnskap og åpenhet kjennetegner arbeidsformen min.

KUNDER SOM VIL
– OG SOM TØR

Kundene mine kjennetegnes av en sterk vilje til å nå målene sine, et ønske om å utvikle seg, og mot til å ta imot støtte på områdene de trenger å utvikle seg på.

Nedenfor kan du lese om hvordan noen av kundene mine har opplevd samarbeidet med meg.

Hva sier mine kunder?

MARIT-HELEN KÅRING

I 29 år har jeg hjulpet ledere å finne tryggheten
de trenger for å gjennomføre endringer og nå
strategiske mål.

Finn ut hvordan jeg kan hjelpe dere.

Kåring HR Consulting AS logo