Oslo Flaggfabrikk

Referanse Logo

Kåring griper fort tak i det essensielle som kommer frem under prosessen, klarer å samle tråder og skaper med sin regi en fellesnevner.

Vi ønsket å forsterke teamkulturen ved å komme frem til en betegnelse som alle i alle funksjoner kunne enes om, og som skulle være toneangivende for vår kultur. For å gjennomføre en workshop rundt dette og lage oppfølgingsverktøy valgte vi å benytte oss av Marit-Helen Kåring. Hun har god struktur, og hennes gode kommunikasjonsevner får de ansatte til å by på seg selv, bli kreative og ha en dynamisk holdning til bedriften.

Marit-Helen Kåring er profesjonell, og har en konkret og strukturell arbeidsform som skaper tillit og god gjennomføring.

Kåring griper fort tak i det essensielle som kommer frem under prosessen, klarer å samle tråder og skaper med sin regi en fellesnevner. Det har vært nyttig for oss å synliggjøre en holdning som har ligget der, men som ble konkretisert gjennom prosessen sammen med Marit-Helen Kåring.

Ellen Bjerregård

Oslo Flaggfabrikk

Denne referansen benyttet følgende tjenester: