Jeg var så heldig å ha Marit Helen som mentor da jeg fikk min første lederstilling. Det å skulle bli
leder for tidligere kollegaer var på mange måter utfordrende, men takket være Marit Helen fikk jeg
den støtten og hjelpen jeg trengte til å håndtere overgangen på en god måte.

Støtten Marit Helen gav meg i overgangen gjorde at jeg klarte å navigere min nye rolle med selvtillit
og styrke. Vi jobbet aktivt med min bevisstgjøring rundt den nye rollen samt å finne passende verktøy
for å håndtere nye utfordringer. Jeg vokste i rollen og utviklet meg personlig.

Jeg har også fått jobbe med Marit Helen i rekrutteringsprosesser. Hun tok hånd om rekruttering av
flere nye ansatte i forskjellige roller. Hun har en helt egen evne til å sette seg inn i hva vi som kunde
ønsket av nye medarbeidere. Dette kombinert med hennes evne til å raskt forstå en persons potensiale
gjorde at vi fikk gjort de riktige prioriteringene i prosessen.

Hun jobbet aktivt for at både arbeidsgiver og kandidater skulle føle seg godt ivaretatt. Hun bidro til
at vi som bedrift ble mere bevisst våre sterke sider og hva vi ønsket av våre medarbeidere. Veidekkes
omdømme ble dessuten godt ivaretatt i prosessen da oppfølging av kandidater ble gjennomført
på en grundig, effektiv og profesjonell måte.

Marit Helen er pålitelig, grundig, analytisk, presis, tydelig, effektiv og målrettet. Men den viktigste
egenskapen hun har er at hun går ‘all inn’, noe som resulterer i at tjenestene hun leverer er av ypperste
kvalitet og at vi som kunde aldri trenger å bekymre oss for gjennomføring av prosessene hun
er med på.

Kaja Hasvoll Bakke

Avdelingsleder, Veidekke Bygg