Ringerike Utvikling

Referanse Logo

Marit-Helen har den unike kombinasjonen av sterkt utviklet empati, og forretningssans og -teft. Det gjør henne i stand til å trekke effektive og presise analyser og anbefalinger, som hensyntar de ulike sidene av forretningsdrift og -utvikling. Med sin lange og allsidige erfaring gir hun trygghet til beslutninger i vanskelige prosesser, som ellers ville krevd langt flere iterasjoner og rådgivere.

I samarbeid med Marit-Helen Kåring har vi jobbet med lederutvikling, strategiprosesser og omstilling. Til tross for flere roller, oppstår det aldri usikkerhet rundt hvilke hensyn Marit-Helen ivaretar.

Som personlig rådgiver og coach har Marit-Helen bidratt sterkt til egenutvikling og karriereutvikling. Hun skjønner raskt og effektivt hvor skoen trykker, og har verktøykassen som skal til for «dytte» deg videre. Tungt faglige forankrede utviklingsverktøy etterlater liten tvil om faglig tyngde. Utviklingsprosessen har totalt fravær av coaching «mumbo jumbo», som ellers ofte står i veien for presise analyser. Marit Helen deler raust av egen livserfaring. Noe som igjen bidrar til at det er tilstrekkelig trygghet i relasjonen til at utvikling skjer.

Marit-Helen er alltid der når du trenger henne, og skaper en varm, profesjonell og utviklende atmosfære i arbeidet med kunden.

Kåring HR-konsulting AS har min varmeste anbefaling i utviklings så vel som omstillingsprosesser. Referanser gis på forespørsel

Jørgen Moe Jr

Daglig leder Ringerike utvikling AS
(p.t. COO i stiftelsen Oslo Philanthropic Exchange)

Denne referansen benyttet følgende tjenester: