Ringerikskraft

Referanse Logo

Visjonen til Ringeriks-Kraft er å være hjertet i utviklingen av den grønne region. Vi ser på de ansatte som vår viktigste ressurs, og derfor ønsker vi å investere i deres utvikling. Det gjør oss gode alene, men best sammen.

Ringeriks-Kraft har de siste to–tre årene brukt Marit-Helen Kåring som sin eksterne rådgiver i utvikling av organisasjonen og generelle HR-spørsmål.

Vi er opptatt av vårt arbeidsmiljø og har derfor valgt å gjennomføre årlige arbeidsmiljø- og trivselsundersøkelser, av Marit-Helen kalt NORA medarbeiderundersøkelse. Resultatene av disse undersøkelsene har gitt oss et godt grunnlag for å utvikle hele organisasjonen, og alle ansatte har vært involvert i handlingsplaner og tiltak tilpasset de enkelte forretningsområdene.

Videre har vi i ledergruppen ønsket å ta et ekstra ansvar for å utvikle og forbedre organisasjonen. Med bakgrunn i NORA-resultatene har det blitt definert målsettinger for ledelsen som vi har jobbet aktivt med i hverdagen vår som ledere. Målene har også stilt forventninger til hva den enkelte leder skal bidra med for å videreføre prosessene i sin enhet.

Alle ansatte er involvert i utviklingsprosessen.

I tillegg har Marit-Helen også bistått Ringeriks-Kraft i rekrutteringsprosesser og med HR-støtte generelt. Til dette hører utvikling og gjennomføring av eget utviklingsprogram for våre mellomledere.

Ringeriks-Kraft har opplevd en positiv effekt av arbeidet med å fokusere på «god alene – best sammen». Vi har endret våre holdninger, blitt mer åpne og løsningsorienterte. Vi er gode sammen og skal fortsette med å fokusere på hvordan vi kan forbedre arbeidsprosessene våre og samhandlingen i hverdagen.

Undersøkelser vi har gjennomført, dokumenterer at vi har fått et bedre og mer involverende arbeidsmiljø.

I Ringeriks-Krafts utviklingsarbeid har Marit-Helens bistand vært en viktig faktor, og samarbeidet med Marit Helen har vært både nyttig og inspirerende. Stor takhøyde, kunnskap og åpenhet har kjennetegnet arbeidsformen arbeidet er tuftet på. Spesielt vil jeg understreke at Marit Helen har lykkes spesielt godt i sin dialog og kommunikasjon med de ansatte, både enkeltvis og i grupper. Hun vekker tillit i sitt arbeid, og har derfor bidratt konstruktivt til å løse konflikter i Ringeriks-Kraft.

I en hektisk hverdag har jeg satt spesielt pris på hennes store fleksibilitet når det gjelder tid og sted. Raske bookinger, ombookinger og avlysninger har aldri vært noe problem eller tema.

Jeg kan anbefale å benytte Marit Helen som rådgiver og sparringspartner i prosessen med å utvikle organisasjonen og medarbeiderne.

Ole Sunnset

Konsernsjef – Ringeriks-Kraft

Denne referansen benyttet følgende tjenester: