Saga/Regnskap

Referanse Logo

Etter å ha blitt anbefalt og blitt fortalt om Marit-Helens gode resultater av flere i vårt nettverk var forventningene skyhøye når vi engasjerte henne i en mer krevende rekrutteringsprosess. Men våre kontakter hadde definitivt ikke feil, og Marit-Helen overgikk alle forventninger vi hadde!

Hun satte i gang god tankevirksomhet, stilte de vanskelige spørsmålene, var ærlig og konstruktiv i sine refleksjoner og tilbakemeldinger, lærte oss mye og sørget for fruktbare resultater for oss.

I hele prosessen har Marit-Helen blitt oppfattet som profesjonell, vært en trygg mellomperson og hun har høstet mange positive tilbakemeldinger fra både ledere og kandidater.
Som leder har jeg opplevd en selvutvikling og lært mye av Marit-Helen, hennes kompetanse og metoder. Dette har vært en utrolig god opplevelse.

Og selv under krevende omstendigheter (Covid-19 pandemien) har alt fra begynnelse til selve innfasingen blitt gjennomført svært godt og som avtalt.

Vi ser frem til å jobbe mer med Marit-Helen på flere områder i fremtiden.

Magnus Haugerud

Daglig leder / autorisert regnskapsfører – Saga Regnskap

Anita Farnia Lilleland

Daglig leder / autorisert regnskapsfører – Saga Entreprenør Regnskap

Denne referansen benyttet følgende tjenester: