SaveIT

Referanse Logo

Saveit var i vekst på feltet dokumenthåndtering for norsk næringsliv. Vi trengte hjelp til å styrke vårt team da vår kjempesuksess i markedet medførte økt arbeidspress.

Kåring kom inn med testing av alle medarbeidere for deretter å synliggjøre teamets styrker og svakheter. Dette gav oss større respekt og forståelse for hverandre, noe som igjen styrket teamfølelsen og økte motivasjonen.

Saveit ble gasellebedrift tre år på rad, og ble i 2007 kjøpt opp av Software Innovation.

Cecilie Vanem

Tidligere adm. dir. i SaveIT, nå salgsdirektør i Software Innovation

Denne referansen benyttet følgende tjenester: