Scanditoy

Referanse Logo

Scanditoy AS er en del av BRIO-konsernet og nasjonal distributør av leketøy til norsk faghandel.

Scanditoy AS har hatt et samarbeid med Kåring på personal- og organisasjonsutvikling. Vi har i de senere årene foretatt betydelige nedskjæringer i organisasjonen på grunn av bortfall av arbeidsoppgaver og overføring av andre arbeidsoppgaver til moderselskapet i Sverige. I alle disse prosessene er Kåring benyttet med et meget tilfredsstillende resultat.

Kåring har i samarbeid med bedriften løst alle disse oppgavene uten noen form for konflikter.

Vi opplever at Kåring ved Marit-Helen Kåring fremstår som profesjonell overfor de ansatte og bedriften, og hun har i alle våre tilfeller holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammer og tidsfrister.

Ragnar Bjerkøy

Direktør – Scanditoy

Denne referansen benyttet følgende tjenester: