HR Management

Folk som trives presterer bedre. Vi tilrettelegger for trivsel og rutiner som fungerer, og som gir resultater. Med kvalitetssikrede og lisensierte verktøy kartlegger vi dagens organisasjonsklima, og gir deg konkrete råd og handlingsplaner. Vi viderefører det som er bra, og går analytisk til verks for å finne nødvendige justeringer. Sammen finner vi ut hvordan human resource management gjøres best hos dere.

Vi kan bistå med:

  • Human resource management. Sammen gjennomgår vi rutiner og prosedyrer, og sørger for å optimalisere og justere der det er nødvendig.
  • Medarbeiderundersøkelser. Planlegging, gjennomføring, analyse og implementering av nødvendige tiltak.
  • Endring og omstilling. Planlegging, veiledning og oppfølging av ulike prosesser. Vi sørger for oppslutning og forståelse blant dine ansatte, for mer effektive endringsprosesser og bedre resultater.
  • Omorganisering og nedbemanning. Rådgivning med solid faglig forankring. Vi har respekt for prosessen, tar vare på menneskene, og sørger for at alt håndteres korrekt og etter gjeldende lover og regler.
  • Arbeid med- og implementering av verdier, visjon og mål – på tvers av nivåer og enheter i bedriften. Vi setter ord ut i handling.

Kultur og arbeidsmiljø

I Kåring Ledelse har vi lang erfaring med å bistå store og små organisasjoner med å bygge et godt arbeidsmiljø – en kultur der folk trives og der folk presterer.

Struktur, rutiner og verktøy

De ansatte er selskapets viktigste kapital, det er lønnsomt å sette oppfølgingen av dem i system. Da holder det ikke å bare ha den årlige medarbeidersamtalen på agendaen.

HR-støtte

Tett rådgivning og sparring, slik at vi sammen kan jobbe målrettet for fornøyde ansatte og prestasjoner. Slik oppnår vi resultater og prosesser i tråd med bedriftens strategi og visjon.