HR Management

Folk som trives presterer bedre. Vi tilrettelegger for trivsel og rutiner som fungerer, og som gir resultater. Med kvalitetssikrede og lisensierte verktøy kartlegger vi dagens organisasjonsklima, og gir deg konkrete råd og handlingsplaner. Vi viderefører det som er bra, og går analytisk til verks for å finne nødvendige justeringer. Sammen finner vi ut hvordan human resource management gjøres best hos dere.

Vi kan bistå med:

  • Human resource management. Sammen gjennomgår vi rutiner og prosedyrer, og sørger for å optimalisere og justere der det er nødvendig.
  • Medarbeiderundersøkelser. Planlegging, gjennomføring, analyse og implementering av nødvendige tiltak.
  • Endring og omstilling. Planlegging, veiledning og oppfølging av ulike prosesser. Vi sørger for oppslutning og forståelse blant dine ansatte, for mer effektive endringsprosesser og bedre resultater.
  • Omorganisering og nedbemanning. Rådgivning med solid faglig forankring. Vi har respekt for prosessen, tar vare på menneskene, og sørger for at alt håndteres korrekt og etter gjeldende lover og regler.
  • Arbeid med- og implementering av verdier, visjon og mål – på tvers av nivåer og enheter i bedriften. Vi setter ord ut i handling.

Kultur og arbeidsmiljø

I Kåring Ledelse har vi lang erfaring med å bistå store og små organisasjoner med å bygge et godt arbeidsmiljø – en kultur der folk trives og der folk presterer.

Struktur, rutiner og verktøy

De ansatte er selskapets viktigste kapital, det er lønnsomt å sette oppfølgingen av dem i system. Da holder det ikke å bare ha den årlige medarbeidersamtalen på agendaen.

HR-støtte

Tett rådgivning og sparring, slik at vi sammen kan jobbe målrettet for fornøyde ansatte og prestasjoner. Slik oppnår vi resultater og prosesser i tråd med bedriftens strategi og visjon.

______________________________________

«Som HR-ressurs er hun seriøs og kunnskapsrik, robust, stødig og tillitsvekkende. Hun har lang erfaring og er veldig god analytisk med en sterk observasjonsevne»

VEIDEKKE, OSLO OG AKERSHUS

______________________________________

______________________________________

«Samarbeidet med Marit Helen har vært nyttig og inspirerende. Stor takhøyde, kunnskap og åpenhet har kjennetegnet arbeidsformen. Spesielt vil jeg understreke at hun lykkes spesielt godt i sin dialog og kommunikasjon med de ansatte»

RINGERIKS-KRAFT

______________________________________

______________________________________

«Vi har foretatt betydelige nedskjæringer i organisasjonen på grunn av sentralisering av funksjoner til vårt hovedkontor i Sverige. I denne prosessen benyttet vi Kåring Ledelse med et meget tilfredsstillende resultat»

BRIO

______________________________________

______________________________________

«Marit-Helen er en faglig sterk og pålitelig person, og hun er en pådriver med ekte og varm personlighet. Dette gir henne en enestående kompetanse på høyt nivå»

ADECCO

______________________________________

previous arrow
next arrow
Slider