Kultur og arbeidsmiljø

All forskning viser at et dårlig arbeidsmiljø er lite lønnsomt. I Kåring Ledelse har vi lang erfaring med å bistå store og små organisasjoner med å bygge et godt arbeidsmiljø – en kultur der folk trives og presterer.

Det er to ting det er spesielt viktig å vite om kulturbygging på arbeidsplassen: 1: Du skaper den ikke over natten og 2: Ingen eksterne rådgivere kan bygge den for deg; du må gjøre det selv. Vi loser deg trygt gjennom denne prosessen.

Fase 1: Kartlegging av nåsituasjonen


Før vi hopper til tiltakene må vi vite hvor skoen egentlig trykker. Her gjennomfører vi gjerne en medarbeiderundersøkelse, i tillegg til dybdeintervjuer med nøkkelpersoner. Vi benytter kun kvalitetssikrende og lisensierte testmetoder og verktøy, med strenge krav for gjennomføring.

Fase 2: Planlegging av tiltak


Sammen kommer vi frem til en rekke forslag til tiltak som kan bistå til å løfte arbeidsmiljøet, både på kort og lang sikt. Dette vil være en kombinasjon av engangstiltak, og langsiktige tiltak som skal sikre at kulturen vokser seg sterkere over tid.

Fase 3: Implementering


Det er her slaget står. Vi står ved din side, og sørger for implementering av de tiltakene dere velger å gå for. Dere får tett oppfølging over tid, slik at vi er sikre på at tiltakene fører til gode resultater og at vi når de målene vi har satt.

Lite produktiv kultur, og et klima som hemmer vekst og lønnsomhet kjennetegnes ofte av følgende:

  • Kos med misnøye.
  • Ukultur og destruktive atferdsmønster.
  • Prestasjonshemmende struktur, mennesker eller team.
  • Feil folk på rett sted, eller riktige folk på feil sted.

Kjenner du deg igjen i én eller flere av punktene, eller er det andre forhold du ønsker å endre på? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvilke muligheter som vil lønne seg for deg.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du en uforpliktende prat? Fyll inn skjema, så kontakter vi deg så snart vi kan.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.