Struktur, rutiner og verktøy

Struktur, rutiner og verktøy

De fleste bedrifter har god struktur og rutiner på driftsrelaterte oppgaver, men HR og utvikling blir dessverre ofte nedprioritert. De ansatte er selskapets viktigste kapital, og du vil erfare at det er lønnsomt å sette oppfølging av mennesker i system. Det handler om å gjøre mer enn den obligatoriske medarbeidersamtalen en gang i året. Ved å etablere gode rutiner og benytte de riktige verktøyene, vil du få mennesker som trives og presterer – året rundt!

HR- årshjulet

Vi hjelper deg å sette opp et årshjul for HR-arbeidet for å sikre kontinuerlig utvikling av organisasjonen din. Basert på behovene i din organisasjon lager vi en god struktur og sørger for at dere har verktøyene dere trenger for god oppfølging – både av enkeltpersoner og grupper. Slik vil du oppnå kontinuerlig forbedring og økt prestasjon.

HR-verktøykassen

Vi har et bredt utvalg av verktøy for HR-arbeidet. Ved å benytte spesialtilpassede verktøy for sykefraværsoppfølging, nedbemanning, utvikling eller gruppeprestasjoner vil du sette data i system og danne et solid utgangspunkt for veien videre. Sammen kartlegger vi deres behov, og finner de verktøyene som gjør dere i stand til å følge opp gjennom året.

Rutiner for rekruttering

Rekruttering er ofte omfattende og tidkrevende, og skjer gjerne i tillegg til daglige oppgaver og en allerede fullbooket kalender. Vi er opptatt av at prosessen skal lede til riktig kandidat i riktig stilling. Nettopp derfor er gjennomtenkte og strukturerte forberedelser så viktig.

Ved å gi deg gode rutiner og verktøy setter vi deg i stand til å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser på egenhånd. Vi styrker rekrutteringskompetansen i selskapet, og gir dere de malene og verktøyene som gjør at dere selv kan rekruttere kandidatene som bidrar til å virkeliggjøre bedriftens strategi.

Opplæring i rekruttering

  • Sikre at rekruttering er del av bedriftens strategiske behov
  • Utarbeide gode kravprofiler som sier noe om kompetanse, erfaring, personlighet, og ønskede evner
  • Planlegge, strukturere og holde fast ved avtalt fremdriftsplan
  • Planlegge ulike intervjuer, og trene på å gjennomføre dem
  • Sikre GDPR-rutiner
  • Gjennomføre referanse- og CV-sjekk
  • Vurdere finalekandidatene etter en standardisert og kvalitetssjekket metode
  • Ordne det praktiske rundt ansettelsen, og lage en plan for innfasing

Målet er at dere skal øke bevisstheten om ulike fremgangsmåter, få et skjerpet analytiske blikk, øke observasjonsevne, og oppnå bedre resultater.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du en uforpliktende prat? Fyll inn skjema, så kontakter vi deg så snart vi kan.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.