Lederutvikling

Gode ledere er det viktigste suksesskriteriet for vekst. Gjennom skreddersydd lederutvikling, sørger vi for at du får det beste ut av hver eneste leder og lederspire i din organisasjon. Vi har egne lederutviklingsprogram for toppledere, mellomledere og ledergrupper.

Hos oss får du:

  • Bedriftsintern lederutvikling for toppledere, mellomledere og ledergrupper.
  • Åpne kurs i lederutvikling for deg som er prosjekt-, team- eller avdelingsleder – eller helt ny i lederrollen.
  • Kvalitetssikret og praktisk orientert innhold med høye krav til teoretisk kunnskap og faglig forankring.
  • Gode verktøy du kan ta i bruk til konkrete utfordringer og problemstillinger du møter i hverdagen.
  • Rigger for økt lønnsomhet og vekst gjennom utvikling av ferdigheter direkte tilknyttet organisasjonens reelle behov.
  • Lisensierte personlighetstester av høy kvalitet som gir solid innsikt i adferdsmønster og lederstil, og danner et viktig grunnlag for videre utvikling.

TIND

Lederutvikling for toppledere

Ruster deg til å håndtere endringer og utfordringer. Bli en tryggere, tydeligere og mer strategisk leder, og oppnå en organisasjon som er bedre rigget for økt lønnsomhet, vekst og måloppnåelse.

RONDANE

Lederutvikling for ledergrupper

Forbedrer gruppedynamikk, effektivitet, flyt og individuelle ferdigheter i ledergrupper. Økt robusthet for en organisasjon som er bedre rustet for et kontinuerlig endringsklima.

LOFOTEN

Lederutvikling for mellomledere

Gir deg som team- eller prosjektleder trygghet og selvinnsikt i lederrollen. Få et solid fundament for å håndtere problemstillinger og utfordringer, og en skreddersydd plan for videre utvikling.