TIND

TIND lederutvikling skreddersys til toppledere og toppledergrupper. Kåring ledelse vil gå inn som mentor og støttespiller innen ledelse, organisasjon og HR-relaterte utfordringer.

Programmet vil gjøre deg til en tydeligere, sterkere og mer strategisk leder. Ved å forbedre dine kommunikasjons- og relasjonsegenskaper, blir du rustet til å håndtere daglige endringer og utfordringer. Dette vil føre til tryggere medarbeidere, og en organisasjon som er mer robust – og bedre rigget for økt lønnsomhet og vekst.

TIND passer for toppledere som:

 • Vil forbedre gjennomføringsevne og måloppnåelse internt eller eksternt.
 • Som står ovenfor organisasjonsendringer eller større utfordringer.
 • Vil styrke individuelle lederferdigheter for å oppnå bedre resultater i organisasjonen.   

Hvilke verktøy bruker vi?

 • Vi er lisensiert for en rekke anerkjente lederutviklingsverktøy, og bruker kun testmetoder som er godkjent, utprøvd og har etiske krav til gjennomføring.
 • Tester gir bedre selvinnsikt og forståelse av organisasjonen, og er et viktig kartleggingsverktøy før samtaler, tiltak og utvikling.

Hvordan jobber vi?

 • En-til-en-samtaler, hvor vi kartlegger individuelle mål, behov og utfordringer for den enkelte toppleder – eller for hver enkelt i ledergruppen.
 • Nøkkelen til gode resultater ligger i måten vi tilpasser programmet til den enkeltes mandat og ansvarsområder. Ved oppstart dannes grundig innsikt på eget ansvarsområde, mål og strategiske utfordringer.
 • Gjennom teori, relasjonsbygging, diskusjon, praktiske case og øvinger, blir den enkelte kjent med egen lederstil og adferdsmønster. Vi fokuserer på konkrete og realistiske utfordringer og situasjoner, og sørger for et skreddersydd løp med sparring, trening og oppfølging.
 • Hver enkelt utvikler operativt lederskap, evne til relasjonsbygging og sine kommunikasjonsferdigheter.
 • Du får strategisk bistand og konkrete verktøy til anvendelse i ditt daglige lederskap.

Praktisk gjennomføring

 • En-til-en-samtale ved oppstart hvor vi kartlegger behov, mål og utfordringer.
 • Skreddersydd program med individuell trening, kompetanseheving og oppfølging.
 • For toppledergrupper legges det også opp til fellesmøter der vi kartlegger utfordringer og forbedringsområder på tvers av forretningsområder og enheter. Særlig fokuserer vi på temaer som kultur, risikoanalyse, rapportering og oppkjøp.
 • Kombinasjon av individuell oppfølging og samlinger.
 • Vi tilpasser omfang, tidsbruk og samlinger til bedriftens situasjon og behov.

Ta gjerne kontakt

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

______________________________________

«Som HR-ressurs er hun seriøs og kunnskapsrik, robust, stødig og tillitsvekkende. Hun har lang erfaring og er veldig god analytisk med en sterk observasjonsevne»

VEIDEKKE, OSLO OG AKERSHUS

______________________________________

______________________________________

«Samarbeidet med Marit Helen har vært nyttig og inspirerende. Stor takhøyde, kunnskap og åpenhet har kjennetegnet arbeidsformen. Spesielt vil jeg understreke at hun lykkes spesielt godt i sin dialog og kommunikasjon med de ansatte»

RINGERIKS-KRAFT

______________________________________

______________________________________

«Vi har foretatt betydelige nedskjæringer i organisasjonen på grunn av sentralisering av funksjoner til vårt hovedkontor i Sverige. I denne prosessen benyttet vi Kåring Ledelse med et meget tilfredsstillende resultat»

BRIO

______________________________________

______________________________________

«Marit-Helen er en faglig sterk og pålitelig person, og hun er en pådriver med ekte og varm personlighet. Dette gir henne en enestående kompetanse på høyt nivå»

ADECCO

______________________________________

previous arrow
next arrow
Slider