Organisasjonsutvikling

En verden i endring krever at din organisasjon er på tærne når det gjelder å rigge organisasjonen optimalt. Rett folk på rett plass. Vite hvor skoen trykker istedenfor å tro. Iverksette riktige tiltak som sørger for at hverdagen flyter bedre, med mindre misnøye og bedre resultater.

Vi kan bistå med:

  • Etablere og vedlikeholde organisasjonskultur.
  • Støtte og rådgivning i prosesser tilknyttet rekruttering, ned- eller ombemanning.
  • Utarbeide strategi som er synlig og gjenkjennbar på alle nivåer av bedriften.
  • Konkrete handlingsplaner for implementering av strategi og verdier.

NORA

Organisasjonsutvikling

NORA rigger for resultater og måloppnåelse på alle nivåer i organisasjonen. Vi vedlikeholder og forbedrer det som fungerer, og gjør nødvendige tiltak for å etablere god organisasjonskultur.

REIN

Handlekraft

REIN skaper moment og retning på tvers av avdelinger og forretningsenheter. Vi setter ord ut i handling, og sørger for effektiv implementering av verdier, rutiner og strategi.

VARDE

Rekruttering

VARDE styrker rekrutteringskompetanse, og implementerer gode rutiner og verktøy. Vi kan og bistå som støtte, og sørger for en positiv og ryddig rekrutteringsprosess fra start til slutt.

______________________________________

«Som HR-ressurs er hun seriøs og kunnskapsrik, robust, stødig og tillitsvekkende. Hun har lang erfaring og er veldig god analytisk med en sterk observasjonsevne»

VEIDEKKE, OSLO OG AKERSHUS

______________________________________

______________________________________

«Samarbeidet med Marit Helen har vært nyttig og inspirerende. Stor takhøyde, kunnskap og åpenhet har kjennetegnet arbeidsformen. Spesielt vil jeg understreke at hun lykkes spesielt godt i sin dialog og kommunikasjon med de ansatte»

RINGERIKS-KRAFT

______________________________________

______________________________________

«Vi har foretatt betydelige nedskjæringer i organisasjonen på grunn av sentralisering av funksjoner til vårt hovedkontor i Sverige. I denne prosessen benyttet vi Kåring Ledelse med et meget tilfredsstillende resultat»

BRIO

______________________________________

______________________________________

«Marit-Helen er en faglig sterk og pålitelig person, og hun er en pådriver med ekte og varm personlighet. Dette gir henne en enestående kompetanse på høyt nivå»

ADECCO

______________________________________

previous arrow
next arrow
Slider