Organisasjonsutvikling

En verden i endring krever at din organisasjon er på tærne når det gjelder å rigge organisasjonen optimalt. Rett folk på rett plass. Vite hvor skoen trykker istedenfor å tro. Iverksette riktige tiltak som sørger for at hverdagen flyter bedre, med mindre misnøye og bedre resultater.

Vi kan bistå med:

  • Etablere og vedlikeholde organisasjonskultur.
  • Støtte og rådgivning i prosesser tilknyttet rekruttering, ned- eller ombemanning.
  • Utarbeide strategi som er synlig og gjenkjennbar på alle nivåer av bedriften.
  • Konkrete handlingsplaner for implementering av strategi og verdier.

NORA

Organisasjonsutvikling

NORA rigger for resultater og måloppnåelse på alle nivåer i organisasjonen. Vi vedlikeholder og forbedrer det som fungerer, og gjør nødvendige tiltak for å etablere god organisasjonskultur.

REIN

Handlekraft

REIN skaper moment og retning på tvers av avdelinger og forretningsenheter. Vi setter ord ut i handling, og sørger for effektiv implementering av verdier, rutiner og strategi.

VARDE

Rekruttering

VARDE styrker rekrutteringskompetanse, og implementerer gode rutiner og verktøy. Vi kan og bistå som støtte, og sørger for en positiv og ryddig rekrutteringsprosess fra start til slutt.