NORA

NORA er en analytisk tilnærming til kontinuerlig organisasjonsutvikling. Gjennom tester og kartlegging danner vi et grundig bilde av dagens organisasjonskultur. Vi finner ut hva som fungerer i dag, og jobber med å vedlikeholde og forbedre dette. Vi bruker innsikt og faglig forankring til å legge en konkret handlingsplan for utvikling, og forbedring av kultur, struktur og rutiner. På denne måten rigger vi for sunn kultur, og danner et godt grunnlag for økt lønnsomhet og vekst.

Når bør man jobbe med organisasjonsutvikling?

Organisasjonsutvikling vil alltid lønne seg som en kontinuerlig prosess, men er spesielt viktig i situasjoner der:

 • Bedriften mangler kompetanse og ikke kan rekruttere.
 • Det har vært gjennomført, eller det skal skje en fusjon.
 • Det er negative resultater i prosjekter og leveranser.
 • Det skal etableres nye forretningsområder.

Slik jobber vi:

 • Arbeidsmiljøundersøkelser der vi involverer bredt og på alle nivåer av organisasjonen.
 • Samtaler med ansatte individuelt og i grupper for å identifisere deres tanker om mål og ønsket effekt.
 • Konkret handlings- og utviklingsplan dannes på grunnlag av innsikt fra ansatte.
 • Avhengig av bedriftens kontekst kan en utviklingsplan inkludere at vi definerer nye verdier, etablerer nye samhandlingsmønstre, konflikthåndtering, innlæring av ny kompetanse eller omstrukturering.

Hvorfor organisasjonsutvikling?

I tillegg til selve målet med organisasjonsutviklingen, vil systematiseringen av endringsprosesser ha en rekke positive bieffekter:

 • Økt intern kompetanse på nye områder.
 • Større innsikt i hva som fungerer godt i organisasjonen.
 • Bred involvering gir økt felles forståelse og bevissthet rundt organisasjonens strategi og mål.
 • Synliggjøring og bevisstgjøring av bedriftens strategi, og hvilken betydning den har i praksis.
 • Bedre kommunikasjon og en mer stabil organisasjon.

En bedrift med sunn kultur leverer gode resultater, har vekst og opplever stabilitet. Kontakt oss gjerne om du ønsker å ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan jobbe med organisasjonsutvikling hos dere.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du en uforpliktende prat? Fyll inn skjema, så kontakter vi deg så snart vi kan.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.