Veidekke, Agder

Referanse Logo

Marit-Helen er imponerende kjapp til å ta essensen i konkrete utfordringer og til å sette seg inn i problemstillinger, slik at hun raskt ser det store bildet. Hos oss var det viktig å hente inn ekstern HR-kompetanse, og Marit-Helen har vist seg uhyre dyktig i denne rollen.

Hun er faglig dyktig og kan mye faglig teori om ledelse og psykologi. Hun er god til å bruke ulike testverktøy og på tolkningen av disse. Hun bruker resultatene strategisk, slik at vi kan skape endring.

Hun er sjeldent trygg på egne ferdigheter og tør å peke på svakheter. Hun er mer opptatt av å levere et godt produkt enn å jobbe mot de svarene som på forhånd er politisk aksepterte, ønskede og forventede. Som ekstern konsulent er hun tøff og tør noen ganger si det som enkelte ikke tåler å høre. Jeg opplever henne alltid som strategisk klok, og hun skaper forståelse for hvorfor hun gir det jeg vil kalle et ærlig øyeblikksbilde. Hun er sjeldent flink til å holde i lange tråder og minner oss på hva vi sa og tenkte for et halvt år siden og to år siden. Det er ekstremt nyttig når du vil få til endring. Marit-Helen har bidratt aktivt til å skape resultater hos oss.

Are Westbye,

Distriktsleder, Veidekke Agder

Denne referansen benyttet følgende tjenester: