Veidekke, Anlegg Nord

Referanse Logo

Marit-Helen er det jeg vil kalle et ekte menneske. Jeg har dyp respekt for hennes kapasitet og kompetanse når det gjelder mellommenneskelige relasjoner.

Hun bidrar til menneskelig vekst og organisatorisk utvikling gjennom sitt gode blikk på mennesket og dets plass. Hun går inn og forstår ulike problemstillinger nokså umiddelbart, uansett om de kan ligge langt unna hennes eget fagfelt.

Hun er tydelig på hvordan hun ser hver enkelt situasjon, og hvert menneskes potensial og utviklingsmuligheter. Hun er tålmodig med folk, men vil alltid utfordre dem. Vi har vært i ulike prosesser med medarbeidere hvor hennes fokus alltid er å se etter ulike personers sterke sider. I starten kan nok enkelte medarbeidere oppleve en slik prosess belastende, men de blir godt sett og tatt vare på. Jeg observerer likevel at samtlige, når prosessen er ferdig, opplever den som klart frigjørende, også de som har innsett at de kan være på feil hylle i arbeidslivet.

Ronny Robertsen,

Distriktssjef, Veidekke, Anlegg Nord

Denne referansen benyttet følgende tjenester: