Veidekke

Referanse Logo

Marit-Helen er varm, engasjert, interessert, observant og lydhør. Dette er pakket inn i høy grad av integritet og profesjonalitet. Hun er meget godt forberedt før hun går inn i en prosess, og leverer grundig og strukturert. Hun er ambisiøs på vegne av bedriften hun jobber for.

Jeg har opplevd Marit-Helen både én-til-én, i en mentorrolle og som driver av større lederutviklingsprogrammer. Som mentor er hun god til å lytte og stille spørsmål, samtidig som hun henter fram gode metaforer. Hun er intuitiv, jobber lavmælt og naturlig. Samtidig kan hun også ha en direkthet som kommer til uttrykk når det trengs mer dynamikk.

I større ledergrupper utviser hun stor faglig tyngde og er god til å observere. Hun evner å tilrettelegge for gode prosesser. Hun er flink til å ta seg tid til evaluering: ”Hva skjedde nå? Hva kan vi gjøre bedre? Hva skal vi ha fokus på nå? Hva blir det neste?” Dette er spørsmål hun er veldig god på å stille. Hun deler raust av sin kompetanse, og i min bedrift får hun flyte rundt i systemet på egne bein.

Det er hennes egen innsats og meritter som gjør henne så etterspurt. Hun kan bistå med praktisk og konkret hjelp i form av maler, former og verktøy, samtidig som hun holder et abstrakt, overordnet blikk på prosess. Hun er rett og slett en strålende dame, både utenpå og inni!

Anne Thorbjørnsen

HR-direktør, Veidekke

Denne referansen benyttet følgende tjenester: