Veidekke, Region Syd

Referanse Logo

Marit-Helen er trolig en av Norges beste innen rekruttering. Hun er profesjonell både opp mot kandidat og oppdragsgiver. Hennes væremåte er høflig, ivaretakende og vennlig, samtidig som hun kan faget sitt til
fingerspissene. Hun er svært god på å identifisere bedriftens behov og til å se hva organisasjonen trenger, også utover faglige kvalifikasjoner.

Jeg har selv blitt rekruttert av Marit-Helen og har aldri tidligere følt meg så godt ivaretatt og fulgt opp i en rekrutteringsprosess. Når man vurderes opp mot andre dyktige kandidater, er det godt å bli holdt løpende orientert om utviklingen i prosessen, gjennom en e-post eller telefon. Marit-Helen gir også kandidatene noen gode stikkord om hva de kan tenke ekstra på til neste samtale. På den måten gir hun dem god anledning til å møte forberedt, slik at de kan vise det beste av seg selv.

Jeg ser Marit-Helen som en gartner som er nennsom med å plukke ut frøene hun tror vil gi de vakreste blomstene. Når hun først har valgt seg ut frøene, er hun opptatt av å verne disse ved å sørge for et godt vekstgrunnlag. Marit-Helen ser ikke bare det åpenbare, men også potensialet i ledere hun hjelper til å vokse frem. Hun oppdager ledertalenter. For meg har dette vært en katalysator, som har gitt meg god fart inn i min nåværende lederstilling.

Marit-Helen har evne til å se og forstå både enkeltmennesker og dynamikker som er i spill i små og store grupper. På grunn av disse egenskapene er hun en god strategisk rådgiver for ledere på alle nivåer i en organisasjon. I min bedrift har hun kjørt lederutviklingsprogrammer som gir stor nytteverdi for våre ledere, i møte med deres daglige utfordringer. Blant mye annet gir hun våre ledere god innsikt i hvordan vi mennesker fungerer ulikt, og hvordan forskjellige situasjoner krever ulik type ledelse. Det er fascinerende hvordan hun formidler kompliserte innsikter på en lettfattelig og forståelig måte.

Kathrine Alstad

HR-sjef i Veidekke, Region Syd

Denne referansen benyttet følgende tjenester: