yA Bank

Referanse Logo

Marit-Helen Kåring var en viktig støttespiller for meg i perioden hvor vi fusjonerte yA Bank og Resurs Bank. Hun kom inn med struktur og en imponerende oversikt over lovverket og nødvendig strukturert prosess. Alle hos oss ble møtt av Marit-Helen på en profesjonell og tydelig måte, basert på etterlevelse av lovverket i alle ledd.

For meg var det viktig å være modig nok til å ta avklaringer og beslutninger til riktig tid i denne perioden. Her var Marit-Helen en viktig medspiller. Hun utfordret alle rundt seg og viste mot til å ta tak i vanskelige saker. Hun var også god til å skape begeistring rundt den nye organisasjonen og strategien vår, som var viktig for å få med oss alle ansatte, ledelsen og styringsparter.

Vi var begge opptatt av å sørge for god informasjonsflyt i denne perioden. Hun skapte ro i virksomheten ved å være tilstede, informere og være tilgjengelig for alle som trengte det. Denne gode informasjonsflyten internt, og Marit-Helens åpenhet og ærlighet i møte med alle hos oss, gjorde at ledelse, HR og tillitsvalgte hadde stor tillit til både henne og oss i ledelsen. I en periode med store omveltninger og utfordringer var det bemerkelsesverdig lite dramatikk eller uro i virksomheten.

Rune Strande

Administrerende direktør i yA Bank

Denne referansen benyttet følgende tjenester: